Lum ! <3

Lum ! <3

"…Goku, estoy embarazada"

Aye ! 

nomellamesfriki:

Naruto: Sasuke vs Killer Bee